క్లోనింగ్ & ట్రాన్స్జెనిసిస్

క్లోనింగ్ & ట్రాన్స్జెనిసిస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2168-9849

సెలెక్టివ్ బ్రీడింగ్

సెలెక్టివ్ బ్రీడింగ్ అనేది మానవులు నిర్దిష్ట లక్షణాల కోసం ఇతర జంతువులను మరియు మొక్కలను పెంచే ప్రక్రియ. చార్లెస్ డార్విన్ 'సెలెక్టివ్ బ్రీడింగ్' అనే పదాన్ని ఉపయోగించాడు. పెంపకం జంతువులను జాతులు అంటారు, అయితే బ్రీడ్ మొక్కలను రకాలు, కల్టిజెన్‌లు అంటారు. రెండు స్వచ్ఛమైన జాతి జంతువుల సంతానం కానీ వివిధ జాతులను సంకరజాతి అంటారు, మరియు సంకరజాతి మొక్కలను సంకరజాతులు అంటారు.

సెలెక్టివ్ బ్రీడింగ్ యొక్క సంబంధిత జర్నల్స్

క్లోనింగ్ & ట్రాన్స్‌జెనిసిస్, జర్నల్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్, ఫిషరీస్ అండ్ ఆక్వాకల్చర్ జర్నల్, జర్నల్ ఆఫ్ సైటోలజీ & హిస్టాలజీ, ప్లాంట్ బ్రీడింగ్, ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ రివ్యూస్, సబ్‌రావ్ జర్నల్ ఆఫ్ బ్రీడింగ్ అండ్ జెనెటిక్స్, బ్రీడింగ్ సైన్స్, క్రాప్ బ్రీడింగ్ అండ్ అప్లైడ్ బయోటెక్నాలజీ.

Top