క్లోనింగ్ & ట్రాన్స్జెనిసిస్

క్లోనింగ్ & ట్రాన్స్జెనిసిస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2168-9849

క్లోనింగ్ మొక్కలు

ఆహారం మరియు సంబంధిత పరిశ్రమల కోసం సైన్స్, మైక్రోబయాలజీ మరియు ఇంజనీరింగ్ విద్య యొక్క భావనను ఉపయోగించుకునే ఆహార పరిశ్రమలో కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ జర్నల్స్. ఇది వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ జర్నల్స్ సూత్రాలను ఆహార పదార్థాలకు అన్వయించడం కూడా కలిగి ఉంటుంది.

కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధిత జర్నల్స్

కెమికల్ మరియు ఇంజనీరింగ్ డేటా, కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ రీసెర్చ్ అండ్ డిజైన్, కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ సైన్స్

Top