యాంటీవైరల్స్ & యాంటీరెట్రోవైరల్స్ జర్నల్

యాంటీవైరల్స్ & యాంటీరెట్రోవైరల్స్ జర్నల్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 1948-5964

రెట్రోవైరాలజీ

ఇది అధ్యయనం లేదా రెట్రోవైరస్గా నిర్వచించబడింది. రెట్రోవైరస్ అనేది DNAతో కాకుండా RNAతో కూడిన వైరస్. రెట్రోవైరస్‌లు రివర్స్ ట్రాన్స్‌క్రిప్టేజ్ అని పిలువబడే ఎంజైమ్‌ను కలిగి ఉంటాయి, ఇది సెల్‌లోకి ప్రవేశించిన తర్వాత వాటి RNAని DNA లోకి లిప్యంతరీకరించే ప్రత్యేక లక్షణాన్ని ఇస్తుంది. రెట్రోవైరల్ DNA అప్పుడు హోస్ట్ సెల్ యొక్క క్రోమోజోమల్ DNA లోకి కలిసిపోతుంది మరియు అక్కడ వ్యక్తీకరించబడుతుంది.

రెట్రోవైరాలజీ సంబంధిత జర్నల్స్

యాంటీవైరల్స్ & యాంటీరెట్రోవైరల్స్, వైరాలజీ & యాంటీవైరల్ రీసెర్చ్, జర్నల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ పాపిల్లోమావైరస్, HIV & రెట్రో వైరస్, ఇన్ఫ్లుఎంజా పరిశోధనలో పురోగతి, రెట్రోవైరాలజీ, జర్నల్ ఆఫ్ జనరల్ వైరాలజీ, ఆర్కైవ్స్ ఆఫ్ వైరాలజీ, వైరాలజీలో పురోగతి, రోమేనియన్ జర్నల్ ఆఫ్ వైరాలజీ, వైరాలజీ జర్నల్ ఆఫ్ మెడికల్

Top