యాంటీవైరల్స్ & యాంటీరెట్రోవైరల్స్ జర్నల్

యాంటీవైరల్స్ & యాంటీరెట్రోవైరల్స్ జర్నల్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 1948-5964

యాంటీరెట్రోవైరల్స్

యాంటీరెట్రోవైరల్ మందులు ప్రధానంగా హెచ్‌ఐవిని కలిగి ఉన్న రెట్రోవైరస్ ఇన్ఫెక్షన్‌లతో పోరాడటానికి ఉపయోగించే మందులు. వివిధ రకాల యాంటీరెట్రోవైరల్ మందులు HIV జీవిత చక్రం యొక్క వివిధ దశలలో పనిచేస్తాయి. రెట్రోవైరస్ అనేది DNA ఇంటర్మీడియట్‌తో ఒక సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ RNA వైరస్. సాధారణ యాంటీరెట్రోవైరల్ మందులు: లామివుడిన్, అబాకావిర్, జిడోవుడిన్, స్టావుడిన్, డిడనోసిన్, ఎమ్ట్రిసిటాబైన్, టెనోఫోవిర్ మొదలైనవి.

యాంటీరెట్రోవైరల్స్ సంబంధిత జర్నల్స్

జర్నల్ ఆఫ్ యాంటీవైరల్ & యాంటీరెట్రోవైరల్స్, జర్నల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ పాపిల్లోమావైరస్, HIV & రెట్రో వైరస్, వైరాలజీ & యాంటీవైరల్ రీసెర్చ్, ఇన్ఫ్లుఎంజా పరిశోధనలో పురోగతి, యాంటీవైరల్ మరియు యాంటీరెట్రోవైరల్స్ జర్నల్, యాంటీరెట్రోవైరల్ థెరపీ జర్నల్, వైరల్ ఇమ్యునాలజీ, వైరాలజీ మరియు యాంటీవైరల్ రీసెర్చ్ వైరల్ హెపటైటిస్, వైరల్ ప్రోటీసెస్, వైరాలజీ మరియు మైకాలజీ, యాంటీవైరల్ మెడిసిన్‌లో అంశాలు.

Top