రుమటాలజీ: ప్రస్తుత పరిశోధన

రుమటాలజీ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-1149 (Printed)

ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్

ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అనేది కీళ్ల మృదులాస్థి మరియు అంతర్లీన ఎముక విచ్ఛిన్నం ఫలితంగా ఏర్పడే ఒక రకమైన ఉమ్మడి వ్యాధి. ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ యొక్క లక్షణాలు నొప్పి, సున్నితత్వం, దృఢత్వం, వశ్యత కోల్పోవడం, గ్రేటింగ్ సంచలనం, ఎముక స్పర్స్. మీ కీళ్లలోని ఎముకల చివరలను కుషన్ చేసే మృదులాస్థి క్రమంగా క్షీణించినప్పుడు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ వస్తుంది.

Top