జర్నల్ ఆఫ్ పెరియోపరేటివ్ & క్రిటికల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ నర్సింగ్

జర్నల్ ఆఫ్ పెరియోపరేటివ్ & క్రిటికల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ నర్సింగ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2471-9870

ఆపరేటింగ్ రూమ్ నర్సింగ్ కేర్

రోగుల ఆరోగ్యం మరియు శ్రేయస్సును సంరక్షించడంలో నర్సులు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తారు. నిర్దిష్టంగా ఒకే రకమైన నర్సు అనేది పెరియోపరేటివ్ నర్సు, దీనిని సాధారణంగా ఆపరేటింగ్ రూమ్ నర్సుగా పేర్కొంటారు. ఈ నర్సులు రిజిస్టర్డ్ నర్సులు, వారు ముందుగా, తరువాత మరియు ఆపరేషన్ అంతటా రోగులను చూసుకుంటారు. తదుపరిది పెరియోపరేటివ్ నర్సుల పాత్రలు మరియు రోజువారీ ఉద్యోగాలు, వారు ఎదుర్కొనే బెదిరింపులు మరియు భద్రతా చర్యలు మరియు ఈ నర్సింగ్ విభాగాన్ని అభ్యసించడానికి అవసరమైన శిక్షణల వివరణను అందజేస్తుంది. ఆపరేటింగ్ రూమ్ నర్సులు ఆపరేటింగ్ ఏరియాలో నర్సింగ్ ఉనికి యొక్క అనుకూలతకు సంబంధించి అవమానాన్ని కొనసాగిస్తారు. థియేటర్ యొక్క సాంకేతిక ప్రాధాన్యత మరియు థియేటర్‌లోని నర్సులు సాంకేతిక మార్పులకు ప్రతిస్పందనగా వారి శిక్షణను ఏర్పరచుకోవడం మరియు సంస్కరించడం వంటి పద్ధతులు నర్సింగ్ కెరీర్‌లో మరియు వెలుపల ఉన్న వ్యక్తులను ఆపరేషన్ గది చికిత్స చికిత్స కంటే కొంచెం సాంకేతికంగా ఉందా అని విచారించేలా చేసింది. ఈ పేపర్ సమాచారం ఆస్ట్రేలియన్ ఆపరేటింగ్ యూనిట్‌లో చేసిన ఎథ్నోగ్రాఫిక్ అధ్యయనం నుండి వచ్చింది. కఠినమైన పరిశీలన మరియు ఎథ్నోగ్రాఫిక్ చర్చల ద్వారా ఆపరేషన్ గది యొక్క పనిలో నర్సుల ప్రమేయాన్ని అధ్యయనం గమనించింది. థియేటర్‌లోని నర్సులు సాంకేతిక వాతావరణంలో శ్రద్ధ వహించే విషయంలో వారి పాత్రను అర్థం చేసుకునే పద్ధతులను అన్వేషించడానికి ఈ పేపర్ అధ్యయనం నుండి నిర్దిష్ట ఫలితాలను ఉపయోగిస్తుంది.

Top