జర్నల్ ఆఫ్ పెరియోపరేటివ్ & క్రిటికల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ నర్సింగ్

జర్నల్ ఆఫ్ పెరియోపరేటివ్ & క్రిటికల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ నర్సింగ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2471-9870

నర్సింగ్ నిర్ధారణ

నర్సింగ్ డయాగ్నసిస్ అనేది చికిత్సా విధానంలో భాగం కావచ్చు మరియు ఇది వ్యక్తిగత వ్యక్తి, కుటుంబం లేదా మతపరమైన ప్రమేయాలు లేదా నిజమైన లేదా సాధ్యమయ్యే ఆరోగ్య సమస్యలు లేదా జీవిత విధానాలకు సంబంధించిన ప్రత్యుత్తరాల గురించి వైద్య నిర్ణయం. నర్సింగ్ వాల్యుయేషన్ అంతటా పొందిన గణాంకాల ఆధారంగా నర్సింగ్ విశ్లేషణలు అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి. ఒక చికిత్సా రోగనిర్ధారణ ఒక అనారోగ్యాన్ని గుర్తిస్తుంది, చికిత్స విశ్లేషణ ఆ అనారోగ్యం వలన ఏర్పడే సమస్యలను గుర్తిస్తుంది. వాస్తవ చికిత్స నిర్ధారణ గణన సమయంలో ఉన్న సమస్య ప్రతిస్పందనను అందిస్తుంది. నర్సింగ్ డయాగ్నసిస్ అనేది ఒక రిజిస్టర్డ్ నర్సు తయారు చేసిన డిక్లరేషన్, ఇది రోగికి అందించాల్సిన చికిత్స సంరక్షణ గురించి తెలియజేస్తుంది. నర్స్ యొక్క ప్రాక్టీస్ ఎంపికలో పడిపోయే సంరక్షణ ప్రణాళికను సూచించడానికి విశ్లేషణ సమస్య లేదా శ్రేయస్సు యొక్క స్థితిని పునరుత్పత్తి చేస్తుంది.

Top