ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ బయోమెడికల్ డేటా మైనింగ్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ బయోమెడికల్ డేటా మైనింగ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2090-4924

మెడికల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్

మెడికల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ అనేది సంబంధిత వైద్య ప్రయోజనం కోసం ఇన్ఫర్మేటిక్స్ మరియు అనుబంధిత అప్లికేషన్లను ఉపయోగించడం ద్వారా నిర్వచించబడింది. ఇందులో వైద్య పరికరాలు లేదా ఇతర బయోమెడికల్ ప్రయోజనాల కోసం ప్రోగ్రామింగ్, సాధారణ లేదా వైద్య ఉపయోగం కోసం సంబంధిత డేటాబేస్‌ల అభివృద్ధి, నిర్దిష్ట వైద్య సమస్యను పరిష్కరించడానికి నిర్దిష్ట ఇన్ఫర్మేటిక్స్ ఆధారిత పైప్‌లైన్ అభివృద్ధి.

సంబంధిత పత్రికలు: క్లినికల్ & మెడికల్ బయోకెమిస్ట్రీ: ఓపెన్ యాక్సెస్, బయో ఇంజినీరింగ్ & బయోమెడికల్ సైన్స్, క్లినికల్ & మెడికల్ జెనోమిక్స్, ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ బయోమెడికల్ డేటా మైనింగ్, జర్నల్ ఆఫ్ అమెరికన్ మెడికల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ అసోసియేషన్: JAMIA, ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ మెడికల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్, జర్నల్ ఆఫ్ బయోమెడికల్ ఇన్ఫర్మేటిక్ మెడికల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్, జపాన్ జర్నల్ ఆఫ్ మెడికల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్, అప్లైడ్ మెడికల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్

Top