ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ బయోమెడికల్ డేటా మైనింగ్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ బయోమెడికల్ డేటా మైనింగ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2090-4924

బయోమెడికల్ డేటా మైనింగ్

బయోమెడికల్ డేటా మైనింగ్ అనేది బయోమెడికల్ సమస్య పరిష్కారం కోసం రూపొందించబడిన డేటా యొక్క విశ్లేషణను సూచిస్తుంది. ఆధునిక గణన పద్ధతులు సాధారణంగా డేటా మైనింగ్ ప్రయోజనం కోసం వర్తించబడతాయి.

సంబంధిత జర్నల్‌లు: ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ బయోమెడికల్ డేటా మైనింగ్ , ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ డేటా మైనింగ్ అండ్ బయోఇన్ఫర్మేటిక్స్, డేటా మైనింగ్ అండ్ నాలెడ్జ్ డిస్కవరీ, బయోడేటా మైనింగ్, బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్‌పై IEEE లావాదేవీలు, బయోమెడికల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ జర్నల్, బయోమెడికల్ సైన్స్ జర్నల్

Top