జర్నల్ ఆఫ్ బోన్ రీసెర్చ్

జర్నల్ ఆఫ్ బోన్ రీసెర్చ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2572-4916

కీళ్ళు మరియు ఎముకలు

కీళ్లను అవి ఎంత కదలికను అనుమతిస్తాయనే దాని ఆధారంగా క్రియాత్మకంగా వర్గీకరించవచ్చు- సినార్త్రోసిస్, యాంఫియార్థ్రోసెస్, డయార్త్రోసెస్. ఫైబరస్ కీళ్ళు, మృదులాస్థి కీళ్ళు, సైనోవియల్ జాయింట్ వంటి కీళ్ళలో ఎలాంటి పదార్థం ఉందో దాని ఆధారంగా కూడా కీళ్ళను నిర్మాణాత్మకంగా వర్గీకరించవచ్చు. శరీరంలో గ్లైడింగ్, కీలు, జీను మరియు బాల్ మరియు సాకెట్ కీళ్ళతో సహా అనేక రకాల సైనోవియల్ కీళ్ళు ఉన్నాయి.

మానవ శరీరంలో 5 రకాల ఎముకలు ఉంటాయి. అవి పొడవాటి ఎముకలు, పొట్టి ఎముకలు, చదునైన ఎముకలు, క్రమరహిత ఎముకలు మరియు సెస్మాయిడ్ ఎముకలు.

ఎముక ఆంకాలజీ సంబంధిత జర్నల్స్

ఆర్థోపెడిక్స్ జర్నల్స్, రుమటాలజీ: కరెంట్ రీసెర్చ్, ఆర్థోపెడిక్ & మస్కులర్ సిస్టమ్: కరెంట్ రీసెర్చ్, జర్నల్ ఆఫ్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్, జర్నల్ ఆఫ్ ఆర్థరైటిస్, జర్నల్ ఆఫ్ ఏజింగ్ సైన్స్,

Top