జర్నల్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ & క్యాటాలిసిస్

జర్నల్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ & క్యాటాలిసిస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7544

ప్రోటీన్ ఫోల్డింగ్ థర్మోడైనమిక్స్

ప్రొటీన్ ఫోల్డింగ్ థర్మోడైనమిక్స్ అనేది ప్రొటీన్‌ల ద్వారా ఉత్ప్రేరకపరచబడిన ప్రతిచర్యల భౌతిక శాస్త్రం. ఫోల్డింగ్ అంటే ఒక అద్భుతమైన అణువు నిర్మాణం దాని ఉద్దేశపూర్వక రకం లేదా ఆకృతిని ఊహిస్తుంది. యాదృచ్ఛిక కాయిల్ నుండి ఒక అమైడ్ దాని లక్షణం మరియు ఉద్దేశపూర్వక త్రిమితీయ నిర్మాణంలోకి ముడుచుకోవడం భౌతిక పద్దతి. ప్రొటీన్ ఫోల్డింగ్ థర్మోడైనమిక్స్ జర్నల్స్ ప్రోటీన్ ఫోల్డింగ్ థర్మోడైనమిక్స్‌తో సహా థర్మోడైనమిక్స్‌కు సంబంధించిన అంశాలను కవర్ చేస్తుంది.

ప్రొటీన్ ఫోల్డింగ్ థర్మోడైనమిక్స్
జర్నల్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ & క్యాటాలిసిస్, జర్నల్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ, జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ & బయోఫిజిక్స్, కెమికల్ కమ్యూనికేషన్స్ జర్నల్, ఆర్కైవ్స్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, నాన్-ఈక్విలిబ్రియమ్ థర్మోడైనమిక్స్, ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ జర్నల్ థర్మోడైనమిక్స్ జర్నల్

Top