జర్నల్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ & క్యాటాలిసిస్

జర్నల్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ & క్యాటాలిసిస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7544

ఉత్ప్రేరకం

 ఉత్ప్రేరకం అనేది ప్రతిచర్య రేటును మార్చే పదార్ధం. ప్రతిచర్య వేగంగా జరిగేలా చేయడానికి ఉత్ప్రేరకం తరచుగా ఉపయోగించబడుతుంది. ఉత్ప్రేరకం ప్రతిచర్యలో ప్రతిచర్యలో పాల్గొనదు. ఇది ప్రతిచర్య ద్వారా మార్చబడదు లేదా ప్రతిచర్య సమయంలో ఉపయోగించబడదు. ఉత్ప్రేరకం పరివర్తన లోహం, పరివర్తన మెటల్ ఆక్సైడ్ కావచ్చు. ఒక ప్రతిచర్యకు ఉత్ప్రేరకం వలె బాగా పనిచేసే పదార్ధం వేరొక ప్రతిచర్యకు ఉత్ప్రేరకం వలె బాగా పని చేయకపోవచ్చు. ఉత్ప్రేరక జర్నల్స్ ఉత్ప్రేరకానికి సంబంధించిన అంశాలతో వ్యవహరిస్తాయి.

సంబంధిత జర్నల్ ఆఫ్ క్యాటలిస్ట్
జర్నల్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ & క్యాటాలిసిస్, జర్నల్ ఆఫ్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ ఫిజిక్స్, జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్, జర్నల్ ఆఫ్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఎనలిటికల్ బయోకెమిస్ట్రీ, జర్నల్ ఆఫ్ బయోకెమిస్ట్రీ & అప్లిసికల్ ఫిజియాలజీ, జర్నల్ ఆఫ్ బయోకెమిస్ట్రీ & అప్లైడ్ ఫిజియాలజీ, సిస్ మరియు ఉత్ప్రేరకము, ఉత్ప్రేరకము సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, క్యాటాలిసిస్ జర్నల్

Top