జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-0870

క్లినికల్ ట్రయల్స్ జపాన్

క్లినికల్ ట్రయల్స్ అంటే కొత్త ఔషధాల అభివృద్ధిలో అనుసరించే విధానాలు. క్లినికల్ ట్రయల్స్ జపాన్ అనేది జపాన్‌లోని UMIN క్లినికల్ ట్రయల్స్ రిజిస్ట్రీచే నియంత్రించబడే మరియు పర్యవేక్షించబడే క్లినికల్ ట్రయల్స్.

క్లినికల్ ట్రయల్స్ సంబంధిత జర్నల్‌లు జపాన్
జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్, అన్నల్స్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ లాబొరేటరీ రీసెర్చ్, JBR జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ డయాగ్నోసిస్ అండ్ రీసెర్చ్, క్లినికల్ కేస్ రిపోర్ట్‌లు, డయాలసిస్ మరియు క్లినికల్ ప్రాక్టీస్, క్లినికల్ ట్రయల్స్, జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ రీసెర్చ్ & బయోఎథిక్స్, క్లినికల్ ట్రయల్స్, క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఇంటర్నేషనల్ మరియు ఫీజిబిలిటీ స్టడీస్, ట్రయల్స్, పైలట్ ట్రయల్స్ ఇన్ క్లినికల్ రీసెర్చ్, జర్నల్ ఆఫ్ ఎపిడెమియాలజీ & కమ్యూనిటీ హెల్త్, ఎపిడెమియాలజీ

Top