ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన

ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0533

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 2 (2017)

కేసు నివేదిక

A Case of Pseudoxanthoma Elasticum with Microvascular Alterations: Possible Explanations and Causes

Max Jonathan Stumpf*, Martin Steinmetz, Dirk Skowasch, Georg Nickenig, Nadjib Schahab and Christian Alexander Schaefer

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిత్ర కథనం

Extensor Tendon Injury in the Distal Forearm of Right Hand Owing to Accident

Md. Sahab Uddin*, Abdullah Al Mamun, Md. Tanvir Kabir, Md. Manjurul Islam, Md. Waliullah Wali, Md. Ziaul Islam and Ripa Moutoshi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Efficacy and Safety of Amtolmetin Guacyl in the Management of Knee Osteoarthritis and Associated Dyspepsia in Routine Clinic Setting: AGATA Study

Nasonov Evgeniy Lvovich, Denisov Lev Nikolaevich ,Tsvetkova Elena Sergeevna , Otteva Elvira Nikolaevna, Dubikov Alekzander Ivanovich , Yakupova Svetlana Petrovna, Ivanova Olga Nikolaevna , Korshunov Nikolay Ivanovich , Vaisberg Alexsandra Rudolfovn , Abishev Rashad Azadovich , Tartinov Anton Vladimirovich , Amit Garg, Suh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Long Term Effect of Weight Change on Clinical Manifestation of Knee Osteoarthritis among Women Treated with Orlistat

Michael Goldenshluger, Olga Reitblat, Rosa Schneider, Tsahi T Lerman, Gal Barkay and Tatiana Reitblat*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top