థైరాయిడ్ డిజార్డర్స్ & థెరపీ జర్నల్

థైరాయిడ్ డిజార్డర్స్ & థెరపీ జర్నల్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-7948

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 3 (2013)

పరిశోధన వ్యాసం

Hemodialysis Patients with Incidental Hypothyroidism -The Approach to L-thyroxine

Yee Yung Ng, Shiao Chi Wu, Chih Yu Yang, Fen Hsiang Hu, Chun Cheng Hou, Nai Yung Ku, Wen Chieh Wu, Tse-Jen Lien and Wu Chang Yang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Analysis of Tumor Aggressiveness According to Tumor Size in Papillary Thyroid Carcinoma Less Than 2 cm in Size in Korean Patients

Hai-Lin Park

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Radioguided Surgery in Residual Mediastinal Disease Derived from Differentiated Iodine Negative Thyroid Cancer with Persistent Elevated Thyroglobulin Levels: A Case Report

Tommaso Zurleni, Baroli Alberto, Gjoni Elson, Di Mauro Enzo, Pedrazzini Luca, Ceriani Paola and Zurleni Francesco

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Type 2 Myotonic Dystrophy Associated with Follicular Thyroid Cancer: A Case Report and Review of Literature

Isaac Sachmechi, Anuradha Chadha and Preaw Hanseree

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Severe Hypocalcemia in the Postpartum Period: A Rare Case of Primary Hypoparathyroidism and Autoimmune Thyroid Disease

Veselinovic N, Pavlovic A, Miljic D, Popovic V and Sternic N

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Tracheal Cyst Presenting as a Potential Recurrent Thyroid Malignancy

Burt A, Johnson M, Lydiatt W and Goldner W

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Mixed Clinical Response After Total Thyroidectomy in Two Patients with Hashimoto’s Encephalopathy

Collin Chen, Pratap Chand, Stanley Iyadurai, Mary Scaduto and Mark Varvares

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top