ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 1, సమస్య 6 (2013)

పరిశోధన వ్యాసం

Functional and Physiological Determinants of Perceived Disability in Individuals Diagnosed with Osteoarthritis of the Hip

Kamary Coriolano, Alice B. Aiken and Mark M. Harrison

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Novel Supplementary Tactilebiofeedback System Providing Online Center of Foot Pressure Displacement for Balance Training Rehabilitation: A Preliminary Study

Kazuhiro Yasuda, Yuki Sato, Naoyuki Iimura and Hiroyasu Iwata

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Comparison of High Intensity Interval Training with Circuit Training in a Short-Term Cardiac Rehabilitation Programme for Patients with Chronic Heart Failure

Louisa Beale, Robert McIntosh, Prashanth Raju, Guy Lloyd and Gary Brickley

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Outcomes of an Inpatient Rehabilitation Program Following Complicated Cardio-Pulmonary Transplantation

Bowman M and Faux S

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Rehabilitation with Functional Electrical Stimulation in Stroke Patients

Yukihiro Hara

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Ultrasound Guided Dextrose Prolotherapy and Platelet Rich Plasma Therapy in Chronic Low Back Pain: Three Case Reports

Glenna Tolbert, Devika Roy and Valencia Walker

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Effects of a 10-Week Group-Based Exercise Program on Lower Extremity Strength, Balance and Functional Mobility in Community- Dwelling Older Adults: A Pilot Study

Carol A Maritz, Neelam Patel, Lincy Varughese and Alexandra Yecco

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top