జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7064

వాల్యూమ్ 9, సమస్య 2 (2018)

పరిశోధన వ్యాసం

Fatty Acid Composition of Muscles Tissues of Longdong Goat (Black and White Cashmere)

Babour AJ*, Wei JM and Luoa YZ

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Development of COL3A1-Specific Real-Time PCR Assay for Clinical and Sport Detection Applications

Martinez B, Jimenez A, Diaz T, Segura J and Ferro P*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Method Validation and Application of Liquid Chromatography- Mass Spectrometry/Mass Spectrometry for Determination of Neonicotinoid Pesticide Residues in Tomato

Suganthi A* and Bhuvaneswari K

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

మినీ సమీక్ష

Graphene-Based Materials Used in as Stationary Phase for Chromatography: A Mini Review

Yang L*, Guo Xiao T, Yang J, Xu Z and Qin M

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Enantio Separation of HMB (1-Hydroxy Methylthio Butanoic Acid) through Chymotrypsin Catalysed Peptide Synthesis and Chiral LC-MS Assessment

Srinivasan S*, Kapila S, Forciniti D and Nam P

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top