ఇంటర్నల్ మెడిసిన్: ఓపెన్ యాక్సెస్

ఇంటర్నల్ మెడిసిన్: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2165-8048

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 2 (2017)

పరిశోధన వ్యాసం

Detection of BTNL2 Gene Mutation (rs2076530 Allele) in Iranian Sarcoidosis Patients: A clinical and Genetic Study

Reza Vazifehmand, Tina Saber, Hamid Reza Khorram Khorshid, Dhuha Saeed Ali, Foroozandeh monem homaie and Sassan Saber

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

A 67-Year-Old Patient with Severe Generalized Oedema

Raab A, Zelger B, Kofler H and Grander W

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Hypothyroidism Associated with Echocardiographic Abnormalities

Faiza A Qari

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Novel Biomarkers in Prediction of Heart Failure Related Outcomes: From Bench to Bedside

Berezin AE

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Disabling Bilateral Hip Disease and Femoral Bone Defects Revealing Systemic Sarcoidosis

Baccouche K, Amdoun DE, Bouzaoueche M, Belghali S, Zaghouani H, Zeglaoui H, Bouajina E

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Is Methotrexate (MTX) Necessary in Combination Therapy with Tocilizumab and MTX for Rheumatoid Arthritis in Remission? Cohort Study Carried by the Michinoku Tocilizumab Study Group

Masayuki Miyata, Yasuhiko Hirabayashi, Yasuhiko Munakata, Yukitomo Urata, Koichi Saito, Hiroshi Okuno, Masaki Yoshida, Takao Koderai, Ryu Watanabei, Seiya Miyamoto, Tomonori Ishii, Shigeshi Nakazawa, Hiromitsu Takemori, Takanobu Ando, Takashi Kanno, Masataka Komagamine, Ichiro Kato, Yuichi Takahashi, Atsushi Komatsuda, Kojiro Endo, Chihiro Murai, Yuy

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top