ఇంటర్నల్ మెడిసిన్: ఓపెన్ యాక్సెస్

ఇంటర్నల్ మెడిసిన్: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2165-8048

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 5 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Magnitude and Associated Risk Factors of Perioperative Pediatrics Laryngospasm under General Anesthesia

Merga Haile*, Shimelis Legesse, Shagitu Miressa and Nega Desalegn

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Comparative Study of Nurse Managers Job Dissatisfaction in Public Hospitals and Health Clinics in Malaysia

Rizal AM, Chiew W and Roslan Johari

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Prospective Study on the Prognostic Power of Mild to Moderate Elevations in Highly Sensitive Cardiac Troponin T for Predicting Clinical Outcomes of Elective Percutaneous Coronary Intervention: Is there Any Association?

Younes Nozari, Parinaz Pirsiavash, Shima Haghani, Arash Jalali, Ebrahim Nematipour, Hamidreza Poorhosseini, Seyed Ebrahim Kassaian, Hassan Aghajani, Mohammad Alidoosti and Alireza Amirzadegan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Hypogonadism and Erectile Dysfunction in Thai Men with Systemic Lupus Erythematosus

Kasitonon N, Phrintrakul N, Pattamapaspong M, Phimphilai M, Wangkaew S, Boonma N, Puntana S and Louthrenoo W

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Post-Vaccination Myositis and Myocarditis in a Previously Healthy Male

Matthew P. Cheng, Michael G. Kozoriz, Amir A. Ahmadi, John Kelsall1 and Jake M. Onrot

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Subcutaneous Panniculitis-like T-cell Lymphoma: Review of Therapies

Thakur A, Chaudhari S, Thakur M and Chaudhari

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top