గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం

గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0932

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 6 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Magnitude and Determinants of Utilization of Skilled Birth Attendance among Women of Child Bearing Age in Sidama Zone, Southeast Ethiopia

Kaleb Mayisso Rodamo, Waju Beyene Salgedo and Gebeyehu Tsega Nebeb

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Seroprevalence and Absence of Cytomegalovirus Infection Risk Factors among Pregnant Women in St. Paul’s Hospital Millennium Medical College

Yeshwondm Mamuye, Balkachew Nigatu, Delayehu Bekele, Feyisa Challa, Adinew Desale and Semaria Solomon

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Non-mosaic Tetrasomy Yp by Complex Isodicentric Rearrangement of the Y Chromosome: Prenatal Diagnosis with Cordocentesis in a Fetus with Abnormal Obstetric Ultrasound

Salvatrice A. Lauricella, Martina Busè, Valeria T. Consiglio, Helenia C. Cuttaia, Valentina Cigna, Giovanna Schillaci and Maria Piccione

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Gynecological Surgery of Jehovah´s Witnesses

Milan Kudela, Petr Dzvincuk, Radim Marek, Karel Huml, Pavel Hejtmanek and Radovan Pilka

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Rectovaginal Fistula in a Newly Married Woman

Demisew Amenu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

HPV Adjunct Testing to VIA as an Alternative to Cytology for Cervical Cancer Screening in Pakistan

Aziz Aliya, Nawaz FH, Rizvi JH, Naru TY, Khan S and Syed A

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top