గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం

గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0932

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 2 (2015)

కేసు నివేదిక

Postpartum Osteitis Pubis Treated Successfully with Shockwave Therapy: A Case Report

Natalya Fazylova and Arkady Aaron Lipnitsky

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Effects of Maternal Serum Lipid on Maternal Blood Pressure and Fetal Birth Weight: A Prospective Cohort Study

Zalina Nusee, Hoe Kah Seong, Hamizah Ismail, Suhaiza Abdullah, Htike Myat Phyu, Nor Zamzila Abdullah and Razman M Rus

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effectiveness and Tolerability of a Synbiotic Vaginal Suppository for the Treatment of Bacterial Vaginosis

Andreas Schwiertz, Marina Knauf, Ute Pohl, Brunhilde Hackel and Hans Jorg Muller

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Tramadol Injection versus Epidural Analgesia in Controlling Labor Pain

Hend S Saleh, Walid A Abdelsalam, Khaled Fathy. Helal and Ahmed Mohamed Abdelhamid Attiya

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Does the Use of Highly Purified Human Menopausal Gonadotrophin (HP-HMG) avoid Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) in Polycystic Ovary (PCO) Patients in Assisted Reproduction (IVF/ICSI)?

Elmahaishi Asma and Mohammed Said Elmahaishi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

A Case with Congenital Cataract, Ascitis, Ambiguous Genitilia with Hydronephrosis with Micrognathia

Anjali Rani, Madhu Jain, Mamta

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Postpartum Pneumomediastinum and Subcutaneous Emphysema (Hamman’s Syndrome)

Awatuf Elshirif

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Medication used in Nausea and Vomiting of Pregnancy - A Review of Safety and Efficacy

Binny Thomas, Palli Valappila Abdul Rouf, Moza Al-Hail, Doua al Saad, Asma Tharannum, Wessam elKassem and Nora Al-hail

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Intrauterine Contraceptive Device Migrated in Ureter, Bladder and Peritoneal Cavity: 3 Cases Report

Xin Li, Chao Zhang, Bing Luo, Ke Zhu, Wei Li, San-Rong Liu and Jia-Cai Long

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Antepartum Hemorrhage as Unusual Presentation of Advanced Abdominal Pregnancy

Temesgen Tilahun Bekabil and Urgessa Soressa Geleta

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top