గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం

గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0932

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 11 (2015)

కేసు నివేదిక

Successful Pregnancy in a Woman with Chronic Kidney Disease Due to Autosomal Polycystic Disease- A Case Report

Mbamara SU, Mbah I C and Eleje GU

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Prevalence of Couple Human Immunodeficiency Virus (HIV) Discordance, and Prevention of New HIV Infection in the Negative Partner in Enugu, South-East Nigeria

Okafor II, Asimadu EE and Okenwa WO

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Visual Inspection after Acetic Acid (Via) as an Alternative Screening Tool for Cancer Cervix

Khalid Abd Aziz Mohamad, Ahmed Samy Saad, Ahmed Walid Anwar Murad and Ahmed Altraigy

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Laparoendoscopic Single Site Myomectomy: Without the Use of a Single Port Access Device

Jing-Xin Ding, Xu-Yin Zhang, Chang-Dong Hu and Ke-Qin Hua

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Primary Human Trophoblasts Expressing Four Essential Receptors of Hepatitis C Virus Entry but Resistance to Infection in Vitro

Jiaqi Deng, Xiaohang Xu, Jing Fang, Yi Guo, Huaifang Li and Jianjun Wang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Delayed-Interval Delivery in Multifetal Pregnancy: A Review and Guidelines for Management

Phuong Lien Tran1, Cyrille Desveaux, Georges Barau, Silvia Iacobelli and Malik Boukerrou

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Prognostic Factors of Pregnancy and Childbirth in Adolescents at the Borgou Regional University Teaching Hospital in Parakou (Benin)

Obossou AAA, Salifou K, Sidi IR, Hounkponou AF, Hounkpatin BIB, Tshabu Aguemon C, Houndeffo T, Vodouhe M, Mere Gode WST and Perrin RX

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top