గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం

గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0932

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 12 (2014)

కేసు నివేదిక

Pulmonary Edema after Intramyometrial Sulprostone Administration: Two Case Reports

Brunella Guasconi, Silvia Codeleoncini and Giorgio Barzoi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluation of Postsurgical Pain in Single- Port versus Three-Port Laparoscopic Surgery for Ectopic Pregnancy: A Preliminary Study

Kaei Nasu, Akitoshi Yuge, Masakazu Nishida, Yasushi Kawano, Tomoko Hirakawa and Hisashi Narahara

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Outcome of Pregnancy Complicated by Asymptomatic Bacteriuria

Nkwabong Elie, Moustapha Etape and Fomulu Joseph Nelson

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Pregnancy after Sclerotherapy and Embolization of Ovarian Varicose Veins in a Patient with Infertility and Deep Endometriosis

Kennedy Gonçalves Pacheco and Raquel Fortes

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Maternal Satisfaction with the Delivery Services in Assela Hospital, Arsi Zone, Oromia Region, Ethiopia,2013.

Roza Amdemichael, Mesfin Tafa and Hailu Fekadu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Persistent Right-Sided Umbilical Vein and Azygos Continuity associated with Ophthalmological and Pulmonary Malformations. Prenatal Diagnosis of an Exceptional Case

Sylvie Lepage, Xavier Capelle, Patrick Emonts, Frederic Kridelka, Marie-Christine Seghaye and Christine Van Linthout

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Hysterectomy-"Anger against the Womb" A Psychological Perspective. Implications for Services

Anu Mehra

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Factors Influencing Condom Use among People Living with HIV/AIDS Attending Clinics at State Specialist Hospital, Akure, Ondo State, Nigeria

Kayode Olusola Ajao, Patrick Olanrewaju Osho, Victor Koledoye, Stephen Oyegoke Fagbemi and Deboral Oluwatoyosi Oguntunase

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top