జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0495

క్లినికల్ ఫార్మకాలజీ-పరిశోధన & ట్రయల్స్

సమీక్షా వ్యాసం

Approaching Acute Toxic Alcohol Poisoning: A Narrative Review

Kevin Tan, Balakrishnan Ashokka, Lawrence Siu-Chun Law, Elaine Ah-Gi Lo, Dhamodaran Palaniappan, Pankaj Kundra

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluation of Cytoprotective and In vivo Anti-Oxidant Activity of Argyreia Nervosa Leaves Extract against Hydroquinone Induced Genotoxicity

Divya O, Pushpakumari B, Anil Kumar D, Nihafiaz S, Sameer P

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Patterns of Presentation and Treatment of Opiate Overdoses at the Urban-Suburban Divide

Elizabeth Peacock, Tim Moran, Maxwell Wheaton, Kareem Daouk, L Hlavaty, Robert Dunne

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

A Case Report on Neurotoxicity in Snakebite with Alleged History of Chest Pain and Aphasia

KM Indira, Joseph Vimal, D Dhivya, RP Swaminatha

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Pharmacological Activities of Clinically Relevant Venoms and Specific Venom-Derived Drugs Approved for use in Medicine

Ojogbane Abutu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top