జర్నల్ ఆఫ్ హెపటాలజీ అండ్ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ డిజార్డర్స్

జర్నల్ ఆఫ్ హెపటాలజీ అండ్ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ డిజార్డర్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2475-3181

18వ యూరో-గ్లోబల్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ కాన్ఫరెన్స్

విలువ జోడించిన సారాంశం

To compare the tissue diagnostic yield of solid lesion biopsies based on the histopathological Analysis of endoscopic ultrasound guided fine Needle aspiration (EUS

Mahesh Gupta

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విలువ జోడించిన సారాంశం

ANTIREFLUX SURGERY IN SPECIAL PRESENTATIONS OF PATIENTS

Almahfooz Near N

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విలువ జోడించిన సారాంశం

CytoreductiveSurgery(CRS)+ Hypertermal Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC):First case series reported in Ecuador.

Rene Gordillo, Gabriel Medina, Veronica Angos, Daniela Gordillo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విలువ జోడించిన సారాంశం

Pathophysiology and management of

Balwant Singh Gill

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సంపాదకీయ గమనిక

Past conference report of Gastroenterology 2020

K Sumanth

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top