జర్నల్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ & ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్

జర్నల్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ & ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-8731

టైఫాయిడ్ జ్వరం

టైఫాయిడ్ జ్వరం అనేది సాల్మొనెల్లా టైఫి అనే జీవి కారణంగా సంభవించే రోగలక్షణ బ్యాక్టీరియా సంక్రమణం. చాలా రోజులుగా అధిక జ్వరం క్రమంగా ప్రారంభమైనందున లక్షణాలు మారవచ్చు. కొంతమందికి రంగు మచ్చలతో చర్మంపై దద్దుర్లు వస్తాయి. కొందరు వ్యక్తులు బాక్టీరియాను ప్రభావితం చేయకుండా మోసుకెళ్లవచ్చు, కానీ ఇతరులకు వ్యాధిని వ్యాప్తి చేయగలరు.

Top