జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ సెల్యులార్ ఇమ్యునాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ సెల్యులార్ ఇమ్యునాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-9899

ట్రాన్స్‌ప్లాంటేషన్ ఇమ్యునాలజీ

ట్రాన్స్‌ప్లాంటేషన్ ఇమ్యునాలజీ అనేది మార్పిడి చేసిన కణజాలం లేదా అవయవాన్ని తిరస్కరించడాన్ని నిరోధించడానికి మార్పిడి కోసం శరీరం అందించిన రోగనిరోధక ప్రతిస్పందనలను పర్యవేక్షించడం.

ట్రాన్స్‌ప్లాంటేషన్ ఇమ్యునాలజీకి సంబంధించిన సంబంధిత జర్నల్‌లు

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ & సెల్యులార్ ఇమ్యునాలజీ, జర్నల్ ఆఫ్ ఎయిడ్స్ & క్లినికల్ రీసెర్చ్, ఇమ్యునోమ్ రీసెర్చ్, రుమటాలజీ: కరెంట్ రీసెర్చ్, జర్నల్ ఆఫ్ అలర్జీ & థెరపీ, క్లినికల్ ట్రాన్స్‌ప్లాంటేషన్, జెనోట్రాన్స్‌ప్లాంటేషన్, అన్నల్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్‌ప్లాంటేషన్, సెల్యులార్ థెరపీ మరియు ట్రాన్స్‌ప్లాంటేషన్, ప్రోగ్రెస్‌లో.

Top