జర్నల్ ఆఫ్ ఫొనెటిక్స్ & ఆడియాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ ఫొనెటిక్స్ & ఆడియాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2471-9455

టిన్నిటస్

ఇది బాహ్య శబ్దం లేనప్పుడు ధ్వనిని వినడం. ఇది తరచుగా రింగింగ్ అని వర్ణించబడుతుంది, ఇది క్లిక్ చేయడం, హిస్ లేదా రోరింగ్ లాగా కూడా అనిపించవచ్చు. అస్పష్టమైన స్వరాలు లేదా సంగీతం వినబడవు. వినిపించే శబ్దం మృదువుగా లేదా బిగ్గరగా ఉండవచ్చు, తక్కువ పిచ్‌గా లేదా ఎక్కువ పిచ్‌గా ఉండవచ్చు మరియు ఒక చెవి లేదా రెండింటి నుండి వస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది.

సంబంధిత జర్నల్ ఆఫ్ టిన్నిటస్
జర్నల్ ఆఫ్ ఫొనెటిక్స్ అండ్ ఆడియాలజీ, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్, ఓటోలారిన్జాలజీ: ఓపెన్ యాక్సెస్, ఇంటర్నేషనల్ టిన్నిటస్ జర్నల్, టిన్నిటస్ : ది హియరింగ్ జర్నల్,

Top