పునరుత్పత్తి వ్యవస్థ & లైంగిక రుగ్మతలు: ప్రస్తుత పరిశోధన

పునరుత్పత్తి వ్యవస్థ & లైంగిక రుగ్మతలు: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-038X

పునరుత్పత్తి ప్రవర్తన

పునరుత్పత్తి ప్రవర్తన అనేది ఒక జాతి యొక్క శాశ్వతత్వం కోసం ఉద్దేశించిన ఏదైనా కార్యాచరణకు సంబంధించిన ప్రవర్తన. విజయవంతమైన పునరుత్పత్తి ప్రయత్నాలకు పునరుత్పత్తికి అనుకూలమైన పరిస్థితిని నెలకొల్పడం అవసరం, తరచుగా మగ మరియు ఆడ గేమేట్‌ల కలయికకు దారితీసే ప్రవర్తన అవసరం, మరియు తరచుగా యువత మనుగడ మరియు అభివృద్ధికి సులభతరం చేసే లేదా నిర్ధారిస్తున్న ప్రవర్తన అవసరం.

జంతువులలో పునరుత్పత్తి ప్రవర్తన అనేది ఒక జీవి కనీసం ఒకదానిని భర్తీ చేసే ప్రక్రియలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనే అన్ని సంఘటనలు మరియు చర్యలను కలిగి ఉంటుంది. పరిణామాత్మక కోణంలో, పునరుత్పత్తిలో ఒక వ్యక్తి యొక్క లక్ష్యం జనాభా లేదా జాతులను శాశ్వతం చేయడం కాదు; బదులుగా, దాని జనాభాలోని ఇతర సభ్యులకు సంబంధించి, తదుపరి తరంలో దాని స్వంత జన్యు లక్షణాల ప్రాతినిధ్యాన్ని పెంచడం. ఈ ప్రయోజనాన్ని సాధించడానికి పునరుత్పత్తి ప్రవర్తన యొక్క ప్రధాన రూపం అలైంగికంగా కాకుండా లైంగికంగా ఉంటుంది, అయితే ఒక జీవికి యాంత్రికంగా రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది వ్యక్తులుగా విభజించడం సులభం.

పునరుత్పత్తి ప్రవర్తనకు సంబంధించిన సంబంధిత పత్రికలు

పునరుత్పత్తి జీవశాస్త్రం, పునరుత్పత్తి ఔషధం మరియు జీవశాస్త్రం, పునరుత్పత్తి బయోమెడిసిన్ ఆన్‌లైన్, పునరుత్పత్తి, సంతానోత్పత్తి మరియు అభివృద్ధి, పునరుత్పత్తి వైద్యంలో సెమినార్లు.

Top