జర్నల్ ఆఫ్ డ్రగ్ మెటబాలిజం & టాక్సికాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ డ్రగ్ మెటబాలిజం & టాక్సికాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7609

దశ II ఔషధ జీవక్రియ

ఇది గ్లూకురోనిడేషన్, ఎసిటైలేషన్ మరియు సల్ఫేషన్ రియాక్షన్‌లను కలిగి ఉంటుంది.దశ II ప్రతిచర్యలు మాతృ ఔషధాన్ని మరింత ధ్రువ (నీటిలో కరిగే) క్రియారహిత మెటాబోలైట్‌లుగా మారుస్తాయి, ఉప సమూహాలను -OH, -SH, -NH2 ఫంక్షనల్ గ్రూపులకు డ్రగ్‌పై సంయోగం చేస్తుంది.

ఫేజ్ II డ్రగ్ మెటబాలిజం సంబంధిత జర్నల్స్

జర్నల్ ఆఫ్ బయోఈక్వివలెన్స్ & బయోఎవైలబిలిటీ, జర్నల్ ఆఫ్ డ్రగ్ మెటబాలిజం & టాక్సికాలజీ, డ్రగ్ డిజైనింగ్: ఓపెన్ యాక్సెస్, జర్నల్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్, డ్రగ్ మెటబాలిజం అండ్ ఫార్మకోకైనటిక్స్, కరెంట్ డ్రగ్ మెటబాలిజం, డ్రగ్ మెటబాలిజం, డ్రగ్ లెటబాలిజం & టాక్సికోలజీలో నిపుణుల అభిప్రాయం & మెటబాలిజం, జర్నల్స్ ఆఫ్ డ్రగ్ మెటబాలిజం & టాక్సికాలజీ.

Top