ఫార్మాస్యూటికల్ అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ: ఓపెన్ యాక్సెస్

ఫార్మాస్యూటికల్ అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2471-2698

ఫార్మాస్యూటిక్స్ మరియు ఫార్మకోకైనటిక్స్

ఫార్మాస్యూటిక్స్ అనేది డోసేజ్ ఫారమ్‌తో మరియు కొత్త రసాయనాలను సురక్షితమైన మందులకు మార్చే మార్గంతో వ్యవహరించే అధ్యయనం. 

ఫార్మాస్యూటిక్స్ యొక్క ఉప శిష్యులు ఔషధ సూత్రీకరణ, తయారీ మొదలైనవి.

ఫార్మకోకైనటిక్స్ అనేది ఔషధాల నిర్వహణ, శరీరంలో వాటి కదలిక, శోషణ, పంపిణీ, దాని జీవక్రియ మొదలైన వాటికి సంబంధించినది.

పరిపాలన మార్గంతో పాటుగా నిర్వహించబడే ఔషధం యొక్క మోతాదు ఫార్మకోకైనటిక్ లక్షణాలను ప్రభావితం చేస్తుంది.

Top