స్టాక్ & ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ జర్నల్

స్టాక్ & ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ జర్నల్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2168-9458

కొత్త వాణిజ్య సిద్ధాంతం

కొత్త వాణిజ్య సిద్ధాంతం సారూప్య ఆర్థిక వ్యవస్థలు మరియు ఉత్పాదక కారకాలు కలిగిన పారిశ్రామిక దేశాల మధ్య వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. అనేక కొత్త పరిశ్రమలలో, ఏ దేశానికీ స్పష్టమైన తులనాత్మక ప్రయోజనం లేదు. ఉత్పత్తి మరియు వాణిజ్యం యొక్క నమూనాలు తరచుగా అవకాశంగా అనిపించాయి.
న్యూ ట్రేడ్ థియరీ యొక్క సంబంధిత జర్నల్‌లు అరేబియా జర్నల్ ఆఫ్ బిజినెస్ అండ్ మేనేజ్‌మెంట్ రివ్యూ, జర్నల్ ఆఫ్ బిజినెస్ & ఫైనాన్షియల్ అఫైర్స్, మల్టీనేషనల్ ఫర్మ్స్ మరియు ది న్యూ ట్రేడ్ థియరీ, జర్నల్ ఆఫ్ హోటల్ & బిజినెస్ మేనేజ్‌మెంట్

Top