జర్నల్ ఆఫ్ సెల్ సిగ్నలింగ్

జర్నల్ ఆఫ్ సెల్ సిగ్నలింగ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2576-1471

మాలిక్యులర్ సిగ్నలింగ్

మాలిక్యులర్ సిగ్నలింగ్ అనేది శరీరంలోని కణాల మధ్య సమాచారాన్ని ప్రసారం చేయడం ద్వారా చేసే అణువులను కలిగి ఉంటుంది.

అయినప్పటికీ సిగ్నలింగ్ అణువుల పరమాణు లక్షణాలు చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి. కొన్ని అణువులు తక్కువ దూరానికి సంకేతాలను ప్రసారం చేస్తాయి, అయితే వాటిలో కొన్ని ఎక్కువ దూరాలకు తీసుకువెళతాయి.

మాలిక్యులర్ సిగ్నలింగ్ సంబంధిత జర్నల్స్ 

జర్నల్ ఆఫ్ సెల్ సిగ్నలింగ్, సెల్యులార్ & మాలిక్యులర్ పాథాలజీ జర్నల్, సెల్ & డెవలప్‌మెంటల్ బయాలజీ జర్నల్, ఇన్‌సైట్స్ ఇన్ సెల్ సైన్స్ జర్నల్, సెల్ బయాలజీ: రీసెర్చ్ & థెరపీ జర్నల్, జర్నల్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ సిగ్నలింగ్, సెల్యులార్ సిగ్నలింగ్, ది సెల్యులార్ సిగ్నలింగ్, క్లినికల్ మైక్రోబయాలజీ: ఓపెన్ యాక్సెస్, ది జర్నల్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పెరిమెంటల్ బయాలజీ.

Top