హోటల్ అండ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ జర్నల్

హోటల్ అండ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ జర్నల్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2169-0286

తయారీ మరియు పెట్టుబడి

ఉత్పాదక అభివృద్ధి యొక్క నిర్దిష్ట ముఖ్య అంశాలను ప్రభావితం చేసే లక్షణాలను మరియు కారకాలను పరిశోధకులు పరిశీలించారు. వారు పాశ్చాత్య మరియు పాశ్చాత్యేతర దేశాలలో ఉత్పత్తి మరియు పెట్టుబడిని పోల్చారు మరియు ముఖ్యమైన వ్యక్తిగత పరిశ్రమలు మరియు మార్కెట్-ఆర్థిక రంగాలలో వృద్ధి మరియు పనితీరు యొక్క కేస్ స్టడీలను సమర్పించారు.

తయారీ మరియు పెట్టుబడి సంబంధిత జర్నల్స్

ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ మేనేజ్‌మెంట్, డెసిషన్ సైన్సెస్, జర్నల్ ఆఫ్ సర్వీస్ మేనేజ్‌మెంట్, ఎకనామిక్ ఎంక్వైరీ, జర్నల్ ఆఫ్ మేనేజ్‌మెంట్ ఎంక్వైరీ, జర్నల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ మేనేజ్‌మెంట్ స్ట్రాటజీ

Top