జర్నల్ ఆఫ్ ఓషనోగ్రఫీ అండ్ మెరైన్ రీసెర్చ్

జర్నల్ ఆఫ్ ఓషనోగ్రఫీ అండ్ మెరైన్ రీసెర్చ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2572-3103

లిమ్నాలజీ మరియు ఓషనోగ్రఫీ

లిమ్నాలజీ మరియు ఓషనోగ్రఫీ: మెథడ్స్ కంపోజిషన్‌లను పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయి, దీని ఆవశ్యక కేంద్రం మెథడాలాజికల్ మరియు సముద్ర-గోయింగ్ శాస్త్రాలలో సమస్యలతో ఆ ఏర్పాటు. ఇది ఉభయచర స్వభావం మరియు హైడ్రో సైన్స్‌తో దృఢంగా గుర్తించబడింది, ఇది సముద్రంలో ప్రయాణించే జీవులను ప్రత్యేకంగా వారి జలసంబంధమైన పరిసరాలకు సంబంధించి ఆలోచిస్తుంది.

లిమ్నాలజీ మరియు ఓషనోగ్రఫీ సంబంధిత జర్నల్స్

జర్నల్ ఆఫ్ క్లైమాటాలజీ & వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ , జర్నల్ ఆఫ్ మెరైన్ బయాలజీ & ఓషనోగ్రఫీ, హైడ్రాలజీ: కరెంట్ రీసెర్చ్, లిమ్నాలజీ అండ్ ఓషనోగ్రఫీ, అడ్వాన్స్ ఇన్ ఓషనోగ్రఫీ అండ్ లిమ్నాలజీ, ఎకోసిస్టమ్స్ అండ్ హ్యూమన్ వెల్ బీయింగ్, ఇంటర్నేట్ వెర్ లిమ్నాలజీ, లిమ్నోల్ ఓషనోగ్రఫీ.

Top