జర్నల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ & సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్

జర్నల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ & సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2165- 7866

IT నిర్వహణ

IT నిర్వహణ అనేది IT సంస్థలోని సమాచార సాంకేతిక కార్యకలాపాలు మరియు వనరులకు సంబంధించిన అన్ని విషయాలను పర్యవేక్షించే ప్రక్రియ. IT నిర్వహణ అన్ని సాంకేతిక వనరులు మరియు సంబంధిత ఉద్యోగులను సరిగ్గా మరియు సంస్థకు విలువను అందించే పద్ధతిలో ఉపయోగించబడుతుందని నిర్ధారిస్తుంది.

ఐటీ మేనేజ్‌మెంట్ సంబంధిత జర్నల్‌లు : ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ సెన్సార్ నెట్‌వర్క్స్ అండ్ డేటా కమ్యూనికేషన్స్, జర్నల్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ సిస్టమ్ & మేనేజ్‌మెంట్, ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్, నాన్‌ప్రాఫిట్ మేనేజ్‌మెంట్ & లీడర్‌షిప్.

Top