ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్: ఓపెన్ యాక్సెస్

ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2165-7548

అత్యవసర సంరక్షణ నర్సింగ్

ఎమర్జెన్సీ కేర్ నర్సింగ్ అనేది మెడికల్ నర్సులు మరియు గ్రాడ్యుయేట్‌లకు ఇచ్చే శిక్షణలో ముఖ్యమైన భాగం, తద్వారా పూర్తి ఎమర్జెన్సీ ప్రాక్టీషనర్ లేనట్లయితే, వారు రోగులకు సహాయంగా ఉంటారు.

అత్యవసర సంరక్షణ నర్సింగ్ సంబంధిత జర్నల్స్

జర్నల్ ఆఫ్ పెరియోపరేటివ్ & క్రిటికల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ నర్సింగ్, జర్నల్ ఆఫ్ నర్సింగ్ & కేర్, పీడియాట్రిక్ కేర్ & నర్సింగ్, జర్నల్ ఆఫ్ పేషెంట్ కేర్, జర్నల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ నర్సింగ్, ఇంటర్నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ నర్సింగ్, అడ్వాన్స్‌డ్ ఎమర్జెన్సీ నర్సింగ్ జర్నల్, జర్నల్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్‌డ్ నర్సింగ్.

Top