కీమోథెరపీ: ఓపెన్ యాక్సెస్

కీమోథెరపీ: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-7700

ఎలక్ట్రో కెమోథెరపీ

ఎలక్ట్రో కెమోథెరపీ అనేది ఒక రకమైన కెమోథెరపీ, ఇది క్యాన్సర్ కణాలకు విద్యుత్ ప్రేరణలను పంపుతుంది. విద్యుత్ ప్రేరణ క్యాన్సర్ కణం యొక్క బయటి పొరను మారుస్తుంది, ఇది క్యాన్సర్ కణంలోకి ఔషధం యొక్క పారగమ్యతను పెంచుతుంది.

ఎలక్ట్రో కెమోథెరపీ కెమోథెరపీకి సంబంధించిన సంబంధిత జర్నల్‌లు
: ఓపెన్ యాక్సెస్, జర్నల్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సైన్స్ & థెరపీ, జర్నల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటివ్ ఆంకాలజీ, జర్నల్ ఆఫ్ లుకేమియా, మలేరియా కంట్రోల్ & ఎలిమినేషన్, ఎలక్ట్రోకెమోథెరపీ: క్యాన్సర్ చికిత్స, BJC బ్రిటిష్ జర్నల్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ట్రీట్‌మెంట్, ట్రోకోలజీ క్యాన్సర్ గురించిన క్యాన్సర్, Currentchemology.

Top