ఆంత్రోపాలజీ

ఆంత్రోపాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2332-0915

ఎకనామిక్ ఆంత్రోపాలజీ

ఎకనామిక్ ఆంత్రోపాలజీ అనేది మానవ ఆర్థిక ప్రవర్తనను దాని విశాలమైన చారిత్రక, భౌగోళిక మరియు సాంస్కృతిక పరిధిలో వివరించడానికి ప్రయత్నించే ఒక రంగం. ఇది మానవ శాస్త్రవేత్తలచే ఆచరించబడుతుంది మరియు ఆర్థిక శాస్త్రం యొక్క క్రమశిక్షణతో సంక్లిష్ట సంబంధాన్ని కలిగి ఉంది, ఇది చాలా క్లిష్టమైనది.

ఆర్థిక మానవ శాస్త్రానికి సంబంధించిన జర్నల్‌లు

అమెరికన్ జర్నల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బయాలజీ, ఆర్కియోలాజికల్ అండ్ ఆంత్రోపోలాజికల్ సైన్సెస్, క్రిటిక్ ఆఫ్ ఆంత్రోపాలజీ, సోషియాలజీ అండ్ క్రిమినాలజీ-ఓపెన్ యాక్సెస్, ఆంత్రోపాలజీ

Top