జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4427

చెవిటి విద్య

చెవిటి విద్య అనేది వ్యక్తిగత విద్యార్థి యొక్క విద్యా, భాషా, సాంస్కృతిక, సామాజిక మరియు అభిజ్ఞా అవసరాలను తీర్చడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడింది. చెవిటి విద్య అనేది విద్యార్థుల వ్యక్తిగత వ్యత్యాసాలు మరియు అవసరాలను పరిష్కరించే విధంగా వివిధ వినికిడి స్థాయిలు కలిగిన విద్యార్థుల విద్య.

డెఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధిత జర్నల్స్

ఒటోలారిన్జాలజీ: ఓపెన్ యాక్సెస్, ఒటాలజీ & రైనాలజీ, ఆడియాలజీ మరియు న్యూరో-ఓటాలజీ, ఆడియోలాజికల్ మెడిసిన్, ఆరిస్ నాసస్ స్వరపేటిక, BMC చెవి, ముక్కు మరియు గొంతు రుగ్మతలు, ఓటో-రైనో-లారిన్జాలజీలో పురోగతి, వినికిడిలో సెమినార్లు

Top