ఎండోక్రినాలజీ & మెటాబాలిక్ సిండ్రోమ్

ఎండోక్రినాలజీ & మెటాబాలిక్ సిండ్రోమ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-1017

కంపారిటివ్ ఎండోక్రినాలజీ

హార్మోన్ల యొక్క ప్రతి యంత్రాంగం మరియు వివిధ గ్రంధులపై వాటి చర్యలు సాధారణంగా జరిగేవిగా పరిగణించబడతాయి మరియు ప్రత్యేకంగా సకశేరుక మరియు అకశేరుక హార్మోన్లకు సంబంధించి ఉంటాయి. కాబట్టి, కంపారిటివ్ ఎండోక్రినాలజీ అనేది వివిధ స్థాయిలలో (సబ్-మాలిక్యులర్, మాలిక్యులర్, సెల్యులార్ మరియు ఆర్గానిస్మల్ స్థాయిలు) సకశేరుక మరియు అకశేరుక ఎండోక్రైన్ వ్యవస్థల మధ్య సంక్లిష్టతలను పోల్చడం.

Top