క్లినికల్ పీడియాట్రిక్స్: ఓపెన్ యాక్సెస్

క్లినికల్ పీడియాట్రిక్స్: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2572-0775

క్లినికల్ పీడియాట్రిక్స్ సైకాలజీ

పీడియాట్రిక్ సైకాలజీ అనేది వైజ్ఞానిక పరిశోధన మరియు క్లినికల్ ప్రాక్టీస్ రెండింటికి సంబంధించిన ఒక మల్టీడిసిప్లినరీ ఫీల్డ్, ఇది అనారోగ్యం, మానసిక ఆరోగ్యం మరియు ప్రారంభ దశల్లో వీటికి సంబంధించిన సమస్యల యొక్క మానసిక అంశాలను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.

పీడియాట్రిక్ సైకాలజీ అనేది సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ మరియు క్లినికల్ ప్రాక్టీస్ రెండింటికి సంబంధించిన ఒక మల్టీడిసిప్లినరీ ఫీల్డ్, ఇది పిల్లల ఆరోగ్య నేపధ్యంలో పిల్లలు, యుక్తవయస్కులు మరియు కుటుంబాలలో అనారోగ్యం, గాయం మరియు ఆరోగ్య ప్రవర్తనలను ప్రోత్సహించడం వంటి మానసిక అంశాలను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.

 

Top