అప్లైడ్ మైక్రోబయాలజీ: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2471-9315

అప్లైడ్ బాక్టీరియాలజీ

అప్లైడ్ బాక్టీరియాలజీ అనేది బయోటెక్నాలజీలో కొత్త మందులు, వ్యాక్సిన్‌లు, మానవులకు మరియు జంతువులకు ప్రయోజనకరంగా ఉండే బయోటెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ ఉత్పత్తుల ఉత్పత్తి కోసం బ్యాక్టీరియాను ఉపయోగించడం.

అప్లైడ్ బాక్టీరియాలజీకి సంబంధించిన సంబంధిత జర్నల్‌లు అప్లైడ్
మైక్రోబయాలజీ: ఓపెన్ యాక్సెస్, బాక్టీరియాలజీ & పారాసిటాలజీ, మైకోబాక్టీరియల్ డిసీజెస్, జర్నల్ ఆఫ్ బాక్టీరియాలజీ, జర్నల్ ఆఫ్ అప్లైడ్ బాక్టీరియాలజీ సింపోజియం సప్లిమెంట్, సొసైటీ ఫర్ అప్లైడ్ బాక్టీరియాలజీ, జోనాలజీ బాక్టీరియాలజీ సిరీస్ ఎరియాలజీ, ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ మైకోబాక్టీరియాలజీ

Top