పౌల్ట్రీ, ఫిషరీస్ & వైల్డ్ లైఫ్ సైన్సెస్

పౌల్ట్రీ, ఫిషరీస్ & వైల్డ్ లైఫ్ సైన్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-446X

జంతువుల వైరల్ వ్యాధులు

అనేక వ్యాధులు నిర్దిష్ట జాతులు అయినప్పటికీ, అవి ఒక జంతు జాతులలో మాత్రమే సంభవిస్తాయి, అనేక ఇతర వ్యాధులు వివిధ జంతు జాతుల మధ్య వ్యాప్తి చెందుతాయి. ఇవి బాక్టీరియా, వైరస్‌లు లేదా ఇతర వ్యాధుల వల్ల కలిగే అంటు వ్యాధులు, ఇవి ఇతర జంతువులలో మానవులలో కూడా జీవించగలవు. వివిధ వ్యాధులకు సంక్రమించే వివిధ పద్ధతులు ఉన్నాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో, జూనోటిక్ వ్యాధులు సోకిన జంతువులతో నేరుగా సంపర్కం ద్వారా బదిలీ చేయబడతాయి, సోకిన మానవుడి దగ్గర ఉండటం వల్ల అంటు వ్యాధి వ్యాప్తి చెందుతుంది. పరాన్నజీవుల గుడ్లు ఉన్న నీటిని తాగడం వల్ల ఇతర వ్యాధులు వ్యాపిస్తాయి. వ్యాధి సోకిన జంతువుల మలం నుండి గుడ్లు నీటి సరఫరాలోకి ప్రవేశిస్తాయి. ఇంకా కొన్ని వ్యాధి సోకిన జంతువుల మాంసాన్ని తినడం ద్వారా వ్యాపిస్తాయి. టేప్‌వార్మ్‌లు ఈ విధంగా వ్యాప్తి చెందుతాయి. ఇతర వ్యాధులు క్రిమి వాహకాల ద్వారా వ్యాపిస్తాయి. ఒక కీటకం, ఒక ఫ్లీ లేదా టిక్ వంటివి, వ్యాధి సోకిన జంతువును తింటాయి, తరువాత మానవుని తింటాయి. ఈ ప్రక్రియలో, క్రిమి సంక్రమించే జీవిని బదిలీ చేస్తుంది. అట్లాంటాలోని సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ (CDC) ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా అభివృద్ధి చెందుతున్న వ్యాధులు జూనోటిక్ అని చెప్పారు. తీవ్రమైన ఆరోగ్య పర్యవసానాలతో ప్రపంచంలో చివరి 12 ఉద్భవిస్తున్న అంటువ్యాధులలో 11 బహుశా జంతువుల మూలాల నుండి ఉద్భవించాయని CDC డైరెక్టర్ చెప్పారు. వన్యప్రాణుల వ్యాపారం దేశమంతటా జరుగుతుంది మరియు చాలా మంది ప్రజలు అడవి జంతువులను పెంపుడు జంతువులుగా తీసుకుంటారు. అయినప్పటికీ, పెంపుడు జంతువుల దుకాణాలు మరియు ఆహార మార్కెట్‌లు మానవులకు మరియు ఇతర జంతువులకు హాని కలిగించే వ్యాధులు మరియు పరాన్నజీవుల కోసం సరిగ్గా పరీక్షించబడవు. అట్లాంటాలోని సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ (CDC) ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా అభివృద్ధి చెందుతున్న వ్యాధులు జూనోటిక్ అని చెప్పారు. తీవ్రమైన ఆరోగ్య పర్యవసానాలతో ప్రపంచంలో చివరి 12 ఉద్భవిస్తున్న అంటువ్యాధులలో 11 బహుశా జంతువుల మూలాల నుండి ఉద్భవించాయని CDC డైరెక్టర్ చెప్పారు. వన్యప్రాణుల వ్యాపారం దేశమంతటా జరుగుతుంది మరియు చాలా మంది ప్రజలు అడవి జంతువులను పెంపుడు జంతువులుగా తీసుకుంటారు. అయినప్పటికీ, పెంపుడు జంతువుల దుకాణాలు మరియు ఆహార మార్కెట్‌లు మానవులకు మరియు ఇతర జంతువులకు హాని కలిగించే వ్యాధులు మరియు పరాన్నజీవుల కోసం సరిగ్గా పరీక్షించబడవు. అట్లాంటాలోని సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ (CDC) ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా అభివృద్ధి చెందుతున్న వ్యాధులు జూనోటిక్ అని చెప్పారు. తీవ్రమైన ఆరోగ్య పర్యవసానాలతో ప్రపంచంలో చివరి 12 ఉద్భవిస్తున్న అంటువ్యాధులలో 11 బహుశా జంతువుల మూలాల నుండి ఉద్భవించాయని CDC డైరెక్టర్ చెప్పారు. వన్యప్రాణుల వ్యాపారం దేశమంతటా జరుగుతుంది మరియు చాలా మంది ప్రజలు అడవి జంతువులను పెంపుడు జంతువులుగా తీసుకుంటారు. అయినప్పటికీ, పెంపుడు జంతువుల దుకాణాలు మరియు ఆహార మార్కెట్‌లు మానవులకు మరియు ఇతర జంతువులకు హాని కలిగించే వ్యాధులు మరియు పరాన్నజీవుల కోసం సరిగ్గా పరీక్షించబడవు.

జంతు వైరల్ వ్యాధుల సంబంధిత పత్రికలు:

జర్నల్ ఆఫ్ జూ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ మెడిసిన్, యూరోపియన్ జర్నల్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ రీసెర్చ్, వైల్డ్ లైఫ్ మోనోగ్రాఫ్స్

Top