ఇమ్యునోజెనెటిక్స్: ఓపెన్ యాక్సెస్

ఇమ్యునోజెనెటిక్స్: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

అలోయాంటిజెన్

అలోయాంటిజెన్ అనేది ఒక జాతికి చెందిన కొంతమంది వ్యక్తులలో మాత్రమే ఉండే యాంటిజెన్. ఇది లోపించిన వ్యక్తులలో అలోయాంటిబాడీల ఉత్పత్తిని ప్రేరేపించడంలో సహాయపడుతుంది. రెండు అలోయాంటిజెన్ డైరెక్ట్ మరియు పరోక్ష అలోయాంటిజెన్ ఉన్నాయి. ప్రత్యక్ష అలోయాంటిజెన్ దాత APC నుండి తీసుకోబడింది, అయితే పరోక్ష గ్రహీత నుండి తీసుకోబడింది.

అలోయాంటిజెన్ యొక్క సంబంధిత జర్నల్‌లు

పౌల్ట్రీ సైన్స్, బ్లడ్, ది లాన్సెట్, SAGE జర్నల్, జర్నల్ ఆఫ్ నేషనల్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్

Top