జర్నల్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిజం & డ్రగ్ డిపెండెన్స్

జర్నల్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిజం & డ్రగ్ డిపెండెన్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-6488

మద్యం దుర్వినియోగం

ఆల్కహాల్ దుర్వినియోగం అనేది పూర్వ మానసిక రోగనిర్ధారణ, దీనిలో ప్రతికూల పరిణామాలు ఉన్నప్పటికీ ఇథనాల్ యొక్క హానికరమైన ఉపయోగం తరచుగా ఉంటుంది. 2013లో ఇది ఆల్కహాల్ డిపెండెన్స్‌తో పాటు ఆల్కహాల్ యూజ్ డిజార్డర్ (మద్యపానం)గా తిరిగి వర్గీకరించబడింది.

ఆల్కహాల్ దుర్వినియోగంపై సంబంధిత జర్నల్‌లు

మద్య వ్యసనం మరియు పదార్థ దుర్వినియోగం, ఆల్కహాల్ జర్నల్స్, వ్యసనం, వ్యసనం జీవశాస్త్రం, వ్యసన ప్రవర్తనలు, పదార్థ దుర్వినియోగం మరియు పునరావాసం, అనల్స్ ఆఫ్ జనరల్ సైకియాట్రీ, వ్యసనాలపై అమెరికన్ జర్నల్

Top