జర్నల్ ఆఫ్ లుకేమియా

జర్నల్ ఆఫ్ లుకేమియా
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-6917

తీవ్రమైన మెగాకార్యోసైటిక్ లుకేమియా

అక్యూట్ మెగాకార్యోసైటిక్ లుకేమియా (AMeL) అనేది అక్యూట్ మైలోయిడ్ లుకేమియా (AML) యొక్క అరుదైన రూపం. ఇది బాగా తెలిసిన ఎంటిటీ అయినప్పటికీ, ఇది తరచుగా అక్యూట్ మైలోస్క్లెరోసిస్‌గా తప్పుగా నిర్ధారణ చేయబడవచ్చు. వ్యాధి చాలా అరుదు మరియు రోగనిర్ధారణలో ఇబ్బంది కారణంగా, దాని ఖచ్చితమైన సంభవం తెలియదు. సహేతుకంగా, ఇది వయోజన జనాభాలో మొత్తం డి నోవో అక్యూట్ మైలోయిడ్ లుకేమియాస్ (AML)లో దాదాపు 1-2% వరకు ఉండవచ్చు, అయితే పిల్లల వయస్సులో సంభవం ఎక్కువగా ఉంటుంది, పాక్షికంగా డౌన్ సిండ్రోమ్‌తో సంబంధం కారణంగా.

AML యొక్క ఈ రూపం యొక్క సంభవం వివిధ నివేదికల ప్రకారం అధిక వైవిధ్యాన్ని చూపుతుంది, ఇది అన్ని తీవ్రమైన లుకేమియాలలో 8 నుండి 15% వరకు ఉంటుంది. ఈ అరుదైన లుకేమియాతో క్లినికల్ అనుభవం పరిమితంగానే ఉంది.

మెగాకార్యోసైటిక్ లుకేమియా సంబంధిత జర్నల్స్
జర్నల్ ఆఫ్ ల్యుకేమియా, క్యాన్సర్ నివారణలో పురోగతి, క్యాన్సర్ నిర్ధారణ, క్యాన్సర్ శాస్త్రం & చికిత్స, క్యాన్సర్ పరిశోధనలో ఆర్కైవ్స్, లుకేమియా, నేచర్ రివ్యూస్ క్యాన్సర్, ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, క్యాన్సర్ రీసెర్చ్, లాన్సెట్ ఆంకాలజీ, వైద్యుల కోసం Ca-a క్యాన్సర్ జర్నల్

 

Top