గ్లోబల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్, డిజైన్ & టెక్నాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2319-7293

లక్ష్యం మరియు పరిధి

గ్లోబల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్, డిజైన్ & టెక్నాలజీ అనేది మానవ వనరుల నిర్వహణ, సంస్థాగత ప్రవర్తన, ఇ-బిజినెస్, ఇ-కామర్స్, నాణ్యత నిర్వహణ వంటి వివిధ ఉప రంగాలను వివరించడం ద్వారా వ్యాపారం, వాణిజ్యం మరియు నిర్వహణకు సంబంధించిన రంగాలలో కథనాలను ప్రచురించే అంతర్జాతీయ ఓపెన్ యాక్సెస్ జర్నల్. , వ్యాపార నీతి, మరియు వ్యూహాత్మక నిర్వహణ మొదలైనవి.

Top