అనువాద వైద్యం

అనువాద వైద్యం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-1025

వాల్యూమ్ 8, సమస్య 2 (2018)

సమీక్షా వ్యాసం

Translational Science: Turning Discovery into Health

Juwairiya Butt*, Zulfiqar Ali Mir, Hassan Tariq and Shumaila Arshad

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

A Review on Major Constituents of Various Essential Oils and its Application

Kishmu Lingan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top