అనువాద వైద్యం

అనువాద వైద్యం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-1025

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 2 (2017)

సమీక్షా వ్యాసం

Orissa Research Indigenous Attempt for Rheumatism and Arthritis: ORIARA

Deepak Bhattacharya* and Rama Nath Panda

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Histopathological Effects of the Annona muricata Aqueous Leaves Extract on the Liver and Kidneys of Albino Mice

Rana Bitar, Rajaa Fakhoury, Ragaee Fahmi and Jamilah Borjac*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top